Pool Szakág hivatalos oldala

2004. évi I. törvény a sportról (részlet):

„A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét.”

                                                                                                                I. Fejezet
                                                                                             A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA

(3) Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy                      engedélyezett 
versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. 
(4) A versenyző köteles:
         c) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat betartani,
         d) a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit is figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve                  szerződéses 
viszonyban áll, valamint amelyik a nemzeti válogatott keretbe meghívta.
3.§.(1) A versenyzőnek -  a versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként  - a sportszövetség által kiállított, e törvényben                meg
határozott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosítósportolói igazolvánnyal                  (a továbbiakban: versenyengedély) kell rendelkeznie. 

A Pool Szakág a Magyar Biliárd Szövetség (MBSZ) tagja, amely szervezetileg önállóan működik, alapszabályát maga alkotja meg. Tagjai a Magyar Biliárd Szövetség (MBSZ) elnöksége által felvett – törvényesen működő - sportszervezetek, amelyek a szabályos tagfelvétellel kapcsolatos, hivatalos dokumentációk csatolásával tagi jogviszonyuk létrehozását írásban kérték a Pool Szakág elnökségénél.

Minden tagnak meg kell felelnie a sportról szóló 2004. évi I. törvény valamint a 2016. évi CXIX. törvény - a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításaiban - továbbá a Magyar Biliárd Szövetség (MBSZ) és a Pool Szakág (PSZ) alapszabályában leírtaknak.  

A Magyar Biliárd Szövetség (MBSZ) a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) tagja, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által folyósított állami támogatásban részesül. Az állami támogatás minden év végén, a benyújtott - és a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) által korábban meghatározott pontrendszer alapján számított, - számlákkal igazolt célirányos felhasználás alapján, utólagos elszámolással kerül kifizetésre. A felhasználás pontos céljait és költségeit tartalmazó kimutatásokat a szakág elnökségének és a szövetség (MBSZ) főtitkárának együttműködésével, a MOB az NVSZ és az EMMI vonatkozó rendelkezései alapján kell benyújtani.

A támogatás alapvető feltételei között szerepelnek:

 • nemzetközi szövetségi (EPBF) tagsági jogviszony
 • nemzetközi bajnokságon vagy sorozaton történő aktív részvétel
 • magyar versenysorozat szervezése
 • magyar bajnokság rendezése
 • sportszervezetek (tagok) képviselete

A szervezeti lehetőségekhez ajánlott elvárások:

 • női és férfi ágazat működtetése
 • korosztályos versenyrendszer szervezése
 • utánpótlás-képzés
 • szakember (edző) képzés
 • amatőr bázis növelése
 • technikai eszközök fejlesztése

Az alapvető feltételek hiányában az állami támogatás visszavonható illetve korlátozható, ezért azok a sportág működése szempontjából nem nélkülözhetők! Az állami támogatások megítélése a MOB által hosszú évek óta kialakított pontrendszer számítás alapján történik, ami még pár évig érvényben marad, tekintettel arra, hogy az NVESZ csak 2017-ben alakult és a szervezeti átalakulások hosszabb időt/folyamatot igényelnek.

Az állami támogatást az MBSZ elnöksége (az MBSZ alapszabályban meghatározott feltételek szerint) a szakágak között éves szinten osztja fel. Az állami támogatáson felül különböző pályázati lehetőségek biztosítottak a sportágak részére. A Pool Szakág elnöksége az elmúlt években eszközbeszerzési és egyéb támogatásokhoz 5 alkalommal nyújtott be pályázatot, amelyből 3 alkalommal megítélt támogatást nyert. Az elszámolások folyamatosan és pontosan követhetők a szakág hivatalos weblapján, a dokumentumok oldalon.

Szervezeti felépítés: 

Versenyző: a tag (sportszervezet), igazolt és érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosa. A sporttörvényben és a szövetségi alapszabályokban rögzített előírások minden tagra, sportvezetőre és versenyzőre érvényesek. A szabályzatsértő, az erkölcsi vagy anyagi károkozással járó magatartás, a „fair play” szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül, amely szankciókat von maga után.    

A Pool Szakág elnöksége kizárólag a szakágba felvett tagokkal (sportszervezetek) vezetőivel illetve azok hivatalos meghatalmazottaival áll jogviszonyban és kapcsolatban. Ezen belül a sportszervezetek hivatalosan igazolt versenyzői részére szervezi a bajnokságokat és biztosítja az egyéb szolgáltatásokat. A versenyzők „jogorvoslatért” illetve bármilyen hivatalos ügyben az őket leigazoló és nyilvántartásban tartó sportszervezet vezetőségéhez fordulhatnak. A Pool Szakág vezetése a mindenkori alapszabályban meghatározott - 4 évente újuló érdekképviselet -, aki szervezi, koordinálja és többségi felhatalmazás alapján irányítja a szakág működését. Központi szervezete a közgyűlés, amely az alapszabályban meghatározott előírások alapján működik. A Pool Szakág versenyein azok a versenyzők vehetnek részt, akik valamely sportszervezet szabályosan leigazolt sportolói, illetve a tárgyévre szóló versenyengedély díját a szakág részére előzetesen megfizették.

A Pool Szakág szervezeti felépítését, működési rendjét, valamint az ezekre vonatkozó szabályozásokat a szakág alapszabálya részletesen tartalmazza. Az alapszabály összhangban áll a Magyar Biliárd Szövetség (MBSZ) és a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVSZ) szabályzataival, azonban a szakágra vonatkozó (2004. évi I. törvény és módosításairól szóló rendeletekkel nem ellentétes), a Pool Szakág közgyűlése által elfogadott módosításokat tartalmazhat.